Education

Verfrissende ideeën voor docenten en studenten HR

Via deze website willen we u informeren over de laatste nieuwe trends binnen HR. We vinden het namelijk belangrijk dat de academische wereld op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in de HR-wereld. Op die manier kunt u uw studenten ook klaarstomen voor een boeiende en bloeiende carrière binnen HR. De groten tendenzen:

Wat komt er op ons af?

• Schaarste • Talent • Zelfsturing • Ontplooiingskansen • Ecologie • Coachen • Betrokkenheid • Flexibiliteit • Knelpuntberoepen • Leeftijdsbewust

Binnen HRM ligt er een belangrijke opdracht om de noden en verwachtingen van de organisatie te verbinden met een die van de medewerker. In de actuele context, waarin zowel maatschappelijke als persoonlijke drijfveren verschuiven, krijgt ‘people management’ een nieuwe kleur: Paars. Paars management is een mix van blauw en rood management: blauw management vertrekt vanuit de bedrijfsmissie, rood management plaatst mensen en hun talenten centraal. Enkel door kruisbestuiving van beide systemen kunnen bedrijven zich van een toekomst verzekeren. En die toekomst komt met rasse schreden dichterbij: de uitstroom van de babyboomgeneratie is reeds ingezet, terwijl het aanbod van nieuwe kandidaten voor alle denkbare jobs slinkt. Hoe ga je er als manager mee om?

De toekomst is aan die bedrijven die de paarse weg bewandelen. Paars management helpt de juiste mensen vinden, vormen én houden. Het biedt managers nieuwe inzichten en praktische tips over selectie en rekrutering, over retentie en motivatie, over ontwikkeling en evaluatie. Elk van deze aspecten wordt door een paarse bril bekeken.