×

Publicaties

Laatste publicatie

  • “1 dag is bepalend voor mijn verdere loopbaan” Aanwervings- of promotiebeslissingen worden niet alleen genomen op basis van de resultaten van een Assessment Center of een Development Center. Deze worden aangevuld met gegevens uit interviews of met informatie uit vroegere of actuele prestaties.
  • “Ik ben een slecht acteur” In een assessment center wordt u in verschillende situaties geplaatst die gelijken op uw nieuwe of toekomstige functie waarbij uw gesprekspartner als “acteur” of als “rolspeler” optreedt. Niet uw acteertalent maar uw reactie in diverse situaties s wordt geobserveerd. Hoe analyseert u, plant u, beslist u, communiceert u, enz.
  • “Waarom is de proef soms in een ander vakdomein dan de functie waarvoor ik solliciteer?” In een assessment center wordt niet gepeild naar uw vakkennis of uw expertise, maar willen we net uw gedragscompetenties (bv leidinggevende capaciteiten) kennen zonder enige referentie naar uw vakgebied.
  • “De rolspelers en assessoren zijn soms zo kortaf” Een menselijke aanpak staat ook in een assessment center centraal. Daarom zijn een vriendelijk onthaal en een persoonlijk contact op het einde van het assessment een absoluut minimum. De assessoren hebben er echter belang bij om u te zien in een zo realistisch mogelijke context. Wanneer u in een nieuwe functie te maken krijgt met moeilijke problemen, norse klanten, opmerkingen en kritiek dan willen de assessoren weten hoe u omgaat met een dergelijke situatie.
  • “Het resultaat stemt niet overeen met wie ik ben” In een assessment center vertoont u gedrag in taaksituaties van een nieuwe of andere functie. Die situaties kunnen nieuw zijn voor u en daardoor ook moeilijker. Sommige situaties hebben een hogere graad van complexiteit dan uw actuele functie. Bovendien hebt u in deze situaties minder routine kunnen opbouwen dan in uw huidige praktijksituatie. De verwachtingen die tijdens een assessment center worden vooropgesteld ten aanzien van succesvol gedrag in een nieuwe functie, zijn dan ook dikwijls anders dan de verwachtingen die aan u in uw huidige functie worden gesteld. Het wordt daarom echt interessant als u zich de vraag stelt wat u uit die verschillende observaties of evaluaties kan leren, veeleer dan de vraag te stellen wie juist is en wie verkeerd.

5 vooroordelen over een assessment center — Meer weten? Alles wat u altijd wilde weten over een assessment center kunt u terugvinden in deze uitgave

Als deelnemer aan een assessment center bij Quintessence ontvangt u sowieso een gratis exemplaar bij uw uitnodiging. Veel succes!

Andere publicaties