Onze unieke paarse visie

Onze duurzame paarse visie stimuleert organisaties en medewerkers om in beweging te blijven, elkaars ontwikkeling te versterken en doelen te bereiken

Rekening houden met harde en zachte managementparameters

Een sterke organisatie bestaat uit sterke mensen, maar vooral ook uit een krachtige visie, verbindende en inspirerende leiders en functionele systemen die de boel structureren. Paars Management© introduceren in je organisatie versterkt al deze facetten tegelijk. Paars managen betekent rekening houden met harde en zachte managementparameters, met missie en passie, sterke resultaten en sterke mensen, hart en cijfers... Het doel is altijd een win-win: geen 'of', maar '&'.

Quintessence nodigt dagelijks CEO’s en bedrijfsleiders uit om hun organisatie te ver’paars’en. Met veel succes.

We stimuleren organisaties om zich duurzaam te versterken via 4 cruciale C’s: continuity, competence, compatibility en commitment. Deze C’s vormen de bouwstenen van het paarse groeimodel. We integreren ze in elke interventie binnen people management.

Met Paars ontstaat een vliegwieleffect aan beweging, een positieve spiraal.

En u? Test hier hoe Paars uw organisatie is!