Organisatieontwikkeling

Professionele begeleiding van organisaties in beweging, ontwikkeling en verandering

Organisatieontwikkeling: evolueren en ontwikkelen

Als de dynamiek in uw organisatie stilvalt leidt dat tot inertie, twijfel en rendementsverlies. Stilstand is de vijand van vernieuwing en productiviteit: van succes.

Bewegen = evolueren en ontwikkelen. Soms is het noodzakelijk een evolutie te versnellen door een extra interventie: een opgelegde verandering, corrigerende maatregelen, een constructief of participatief proces. Onze ervaren management consultants begeleiden dat proces van beweging, ontwikkeling en verandering.

Procesbegeleiding vanuit sterktes

Elke gewenste evolutie of verandering wordt gedragen door mensen. Elke vooruitgang in een organisatie is daarom een collectief en resultaatgericht proces. Onze procesbegeleiding focust op optimaal samenwerken, elk vanuit zijn sterktes. Want sterke individuen maken sterke teams, en sterke teams maken sterke organisaties.

Teambegeleiding

Een team begeleiden is een proces met verschillende stappen. Zijn de doelen duidelijk? Is het team optimaal samengesteld? Welke belangen en strategieën spelen er?

Onze jarenlange ervaring in het werken met groepen versterkte onze expertise in teambegeleiding. Quintessence heeft geen favoriete of standaardaanpak. Die werken zelden. Of het nu gaat over de optimalisering van uw directiecomité, raad van bestuur of een teambuilding programma voor een afdeling. We luisteren aandachtig naar uw vraag en werken een effectief en origineel antwoord uit.

Interesse in organisatie ontwikkeling?

Contacteer ons gerust! We bespreken graag een passende aanpak voor uw concrete vraag.