interviews

Interviews

Waardevolle informatie over uw kandidaat

SELECTIEGESPREK: TALENTGERICHT EN WAARDEREND INTERVIEWEN

Tijdens een selectiegesprek praten we met de kandidaat over zijn bekwaamheden, op basis van een vooraf bepaald competentieprofiel en met de focus op sterktes en groeikansen. We besteden ook aandacht aan de motivatie en wat de kandidaat belangrijk vindt binnen een organisatie.

De waarderende manier van interviewen versterkt het contact tussen interviewer en kandidaat, wat waardevolle informatie oplevert. Het selectiegesprek kijkt voorbij grenzen en tekorten. We gebruiken onze STAR-methodiek: wat kan een kandidaat, wat zijn de sterktes, hoe reageert en handelt hij? Wat interesseert, motiveert en passioneert hem?

We laten deelnemers, o.b.v. hun professionele ervaring, situaties beschrijven waarin ze bepaalde competenties gebruikten. Via deze gedragsgerichte vragen polsen we waarderend naar de beleving van de kandidaat. Bv: welke samenwerking was voor u een bijzonder positieve ervaring?

FIT MET DE ORGANISATIE

Het selectiegesprek gaat grondig in op welke waarden de deelnemer belangrijk vindt en wat hij verlangt van zijn werkomgeving. Zo kunnen we inschatten of er een fit is met de organisatie.

INTERESSE IN EEN SELECTIEGESPREK?

ZIN OM UW INTERVIEWSKILLS AAN TE SCHERPEN?

gedragsgericht+interview

De tweedaagse opleiding Gedragsgericht Interviewen geeft u een stevige basis om competentiegericht te interviewen.

+32 (0)3 281 44 88