Paars Management

Onze unieke paarse visie

Onze duurzame paarse visie stimuleert organisaties en medewerkers om in beweging te blijven, elkaars ontwikkeling te versterken en doelen te bereiken

NIEUW EN VERSTERKEND MANAGEMENTDENKEN

Paars Management© introduceren in je organisatie betekent bewust kiezen voor een win-win-filosofie: geen 'of', geen dilemma’s maar steevast '&'-oplossingen en -opportuniteiten.

Een sterke organisatie bestaat uit functionele systemen, maar vooral ook uit sterke mensen, een krachtige visie en verbindend leiderschap. Als mensen er steevast voor kiezen om Paars te managen ontstaat een vliegwieleffect aan beweging, een positieve spiraal. Want elk dilemma wordt een opportuniteit door simpelweg de &-vraag te stellen en &-oplossingen te vinden.

In plaats van te spreken over het verzoenen van verschillen, focussen we op manieren om mekaar te versterken:

  • Hoe kunnen we de missie van de organisatie realiseren door gebruik te maken van de passie van de medewerkers? En omgekeerd, hoe kunnen we de passies van medewerkers benutten en daardoor onze missie realiseren?
  • Hoe kunnen we kansen geven tot groei en ontwikkeling & daardoor als organisatie competitiever worden?
  • Hoe kunnen we aan collega’s vrijheidsgraden bieden en work-life-balance stimuleren & als organisatie onze flexibiliteit en klantgerichtheid verhogen?

Quintessence nodigt dagelijks CEO’s, bedrijfsleiders en HRD’s uit om hun organisatie te ver’paars’en. En dit op zoveel mogelijk facetten. Met veel succes.

En u? Test hier hoe Paars uw organisatie is!

HOE ZIT DAT DAN CONCREET IN PEOPLE MANAGEMENT?

Paars managen is niet moeilijk. Organisaties kunnen zich duurzaam versterken via aandacht voor volgende 4 cruciale C’s: continuÏteit, competentie, compatibiliteit en commitment. 

Continuity

DUURZAAM PEOPLE MANAGEMENT

Mensen willen intekenen op een toekomstgericht verhaal. Ze verwachten meer van hun werkgever dan alleen een loon, een vakantieregeling en een pensioenplan. Ze zoeken bewust naar kansen en uitdagingen. Ze willen groei en eisen waardering. De prioriteit van elke aandeelhouder, ondernemer, directeur, leidinggevende en professional is het garanderen van continuïteit, zowel op korte als op lange termijn. Een optimaal evenwicht voor collectief en individu garandeert duurzaam people management.

Competence

SKILLS & MINDSET AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN

Het aantrekken en ontwikkelen van de juiste mensen met de juiste skills en mindset vormt de sleutel tot succes voor iedere organisatie. Dat is meermaals aangetoond. Het aantrekken en verder ontwikkelen van individuele competenties en het bundelen van deze vaardigheden resulteert in sterke resultaten.

Commitment

BETROKKENHEID EN MOTIVATIE

Uit onderzoek blijkt dat de Return On Investment van een organisatie in nog belangrijkere mate wordt beïnvloed door de motivatie en betrokkenheid van mensen die meegaan in een toekomstgericht verhaal. Het komt erop aan mensen aan te trekken die eerder mede-ondernemer dan wel medewerker zijn. Betrokken mensen dus.

Compatibility

INSPIRATIE EN INNOVATIE

Het functionele team is de succesformule van de toekomst voor organisaties. Succesvolle teams zijn samengesteld uit medewerkers met complementaire competenties. Innovaties komen tot stand in compatibele teams. De wereldwijde arbeidsmarkt is een bron voor inspiratie en innovatie. Diversiteit draagt bij tot innovatie.

+32 (0)3 281 44 88