Quintessential Leadership 360°

Quintessential Leadership 360°©

Online tool die peilt naar de mening van de leidinggevende én de specifieke stakeholders

EEN RUIMER PERSPECTIEF OP DE LEIDINGGEVENDE

Leiderschap vereist aandacht voor resultaten (profit), het eigen team (people) en andere spelers met hun behoeften (planet/context). Vanuit tegengestelde belangen kan er tussen deze 3 aandachtspunten spanning ontstaan.

Quintessential Leadership 360°© is een online tool die de leidinggevende zelf, maar ook specifieke belanghebbenden (medewerkers, hiërarchie, collega’s, klanten, leveranciers,…) vraagt hoe constructief hij/zij met deze 3 aandachtspunten omgaat.

Het resultaat: inzichten in de manier waarop de leider zijn/haar focus kan verdelen over de 3 domeinen, door de eigen ogen én die van de andere stakeholders.

Met een 360° beoordeling gaat u voor een totaalbeeld. Consensus vanuit ieder perspectief.

Bent u op zoek naar een foto van de leiderschapsstijl van de individuele leiders en/of de organisatie?

INTERESSE IN EEN LEADERSHIP 360° FEEDBACK? GRAAG EEN DEMO?

+32 (0)3 281 44 88