Scope³

Scope³©

Onlinesysteem dat talenten, vaardigheden, drijfveren en de persoonlijkheid in kaart brengt

SCOPE³© : IDEAAL VOOR LOOPBAAN- EN SELECTIETRAJECTEN

De online tool Scope³© geeft u bij selectie of ontwikkeling inzicht in de kwaliteiten van een (toekomstige) medewerker. Het expertsysteem interpreteert informatie uit diverse vragenlijsten over competenties, drijfveren, persoonlijkheid en werkstijlen. Het integreert dit alles in een overzichtelijk verslag met uitleg en ontwikkelingstips per competentie. Scope³© is erg gebruiksvriendelijk, ook voor de beheerder. U kunt het probleemloos inzetten in loopbaan- en selectietrajecten.

SCOPE³©: HOE HET WERKT

Scope³© bestaat uit diverse vragenlijsten die een antwoord geven op de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Het pakket omvat o.a. vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. De vragenlijsten zijn genormeerd en gevalideerd zodat het resultaat heel betrouwbaar is. De gestructureerde output biedt een breed inzicht in iemands mogelijkheden.

RECENT VERNIEUWD!

  • Scope3© is paars: we kijken niet enkel naar vaardigheden maar ook naar talenten
  • Aangepaste en geactualiseerde testen en vernieuwde normgroepen
  • De medewerker wordt coachend gestimuleerd om zichzelf beter te leren kennen en zich verder te ontwikkelen
  • Extra linken tussen de diverse vragenlijsten voor een dieper inzicht in de persoon en zijn drijfveren en vertaalslag naar hedendaagse competenties
  • Sterktes dienen als vertrekbasis voor verdere ontwikkeling

GEBRUIK SCOPE³© ZOALS U WILT

U gebruikt Scope³© zoals u dat wenst. U kiest de samenstelling van de vragenlijsten, afhankelijk van de toepassing of informatie die u nodig hebt. Scope³© heeft een automatische en flexibele verslaggenerator.

PRAKTISCH

Deelnemers kunnen hun Scope³© zelfstandig en online invullen. De duur hangt af van de gekozen combinatie (max. 1u). Tussentijds onderbreken is geen probleem. Nadien genereert de beheerder een uitgebreid verslag, met een evaluatie van de competenties alsook ontwikkelingstips. Dit maakt Scope³© zo handig en breed inzetbaar.

INTERESSE IN EEN SCOPE³©? GRAAG EEN DEMO?

+32 (0)3 281 44 88