Gespreksmethodes

Gespreksmethodes

Onze dieptegesprekken richten zich op sterktes én ontwikkelingsmogelijkheden

Om medewerkers te ondersteunen bestaan er tal van gespreksmethodes. De kunst is om een formeel gesprek met een medewerker te laten uitgroeien tot een vruchtbare dialoog. Het komt erop aan om de juiste aanpak te kiezen op het juiste moment: de juiste vragen stellen, open luisteren, bevestigen, ondersteunen, samenvatten maar ook écht contact maken, waarderend terug- en vooruitkijken.

FOCUS OP STERKTES EN ONTWIKKELING

Quintessence heeft ervaring met het begeleiden van groeigesprekken in verschillende situaties en voor diverse doelen. Onze dieptegesprekken focussen op sterktes en ontwikkelingsmogelijkheden, elk vanuit een eigen insteek:

DE JUISTE GESPREKSMETHODE VINDEN?

+32 (0)3 281 44 88