Develop

Develop People

Wanneer we sterkten optimaal benutten, kunnen mensen blijven groeien.

ONTWIKKELING OP DRIE NIVEAUS

Vaardigheden ontwikkelen creëert altijd een win-win situatie: medewerkers, teams en de organisatie gaan erop vooruit. Quintessence benut sterke punten maximaal, en ontwikkelt of neutraliseert minder sterke punten. Dit doen we op individueel, team- en organisatieniveau.

Development center

Open en integere uitwisseling tussen deelnemer, beoordelaar en omgeving.

Coaching

Ontwikkelingstraject voor alle soorten medewerkers.

Gespreksmethodes

Onze dieptegesprekken richten zich op sterktes én ontwikkelingsmogelijkheden.

Board development

Samenstelling en evaluatie van directieteams/raden van bestuur.

Teambuilding

Effectiever en efficiënter functioneren als team.

Leiderschapsontwikkeling

Groeien in leiderschapscapaciteiten en in het combineren van de diverse facetten van leiderschap.

Organisatieontwikkeling

Succesvol groeitraject voor medewerkers, teams en organisatie.
+32 (0)3 281 44 88