Een succesvol team bouwen? Dit zijn de do’s

17 / 03 / 2023
Achter elke succesvolle organisatie, schuilt een sterk team. Met een team kun je namelijk veel meer bereiken dan in je eentje. Een succesvol team samenstellen is echter meer dan alleen een groep mensen vinden met de juiste mix van professionele vaardigheden. Een sterk team zorgt voor een hogere productiviteit, meer werkgeluk en betere resultaten. Een geoliede samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Alleen is dat niet zo vanzelfsprekend. Succes komt niet uit de lucht vallen. Gelukkig heb je als leidinggevende grotendeels de touwtjes in handen en heb je een grote invloed op de prestatie van je team. Wil jij weten hoe je het beste uit je team haalt? Een kant-en-klaar recept is er niet, maar in dit blogartikel geven we je wel alvast de do’s mee.

DO: WERF DE JUISTE MENSEN AAN

Een succesvol team begint met het aannemen van de juiste mensen. Binnen een team verzamel je best verschillende typen mensen met andere profielen en competenties.

Zo heb je behoudsgezinde en onderzoekende profielen nodig, introverte en extraverte. Een one size fits all oplossing, waarbij je team bestaat uit exacte kopieën van elkaar, kan een soepele samenwerking soms weleens in de weg staan. Zeker als enkele personen erg dominant zijn.

Neem nu een wielerploeg als voorbeeld. Net zoals jouw team, willen zij een gemeenschappelijk doel bereiken: een ronde of een rit winnen. En wie het wielrennen een beetje volgt, weet het ondertussen: een wielerwedstrijd win je als team!

Bij een organisatie is dat niet anders. Het team dat je samenstelt, moet complementaire vaardigheden en profielen hebben. Het heeft weinig zin om enkel sprinters in je team te hebben.

Net zoals het weinig zin heeft om enkel leidende types aan te werven. Verschillen binnen een team zijn absoluut noodzakelijk om blinde vlekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Als de juiste mensen eenmaal op hun plaats zitten, is het doel om ze samen te brengen tot een hechte eenheid.

a

DO: ZORG VOOR EEN DUIDELIJKE TAAK- EN ROLVERDELING

Wil je dat je team zelfstandig werkt en verantwoordelijkheid neemt, dan is het belangrijk om taken en rollen duidelijk te verdelen. Het is voor je werknemers belangrijk om te weten wat je van hen verwacht. Het geeft hen richting.

Want zonder richting, is het maar lastig navigeren. Teams werken dan ook het best wanneer elk lid verantwoordelijk is voor een specifieke bijdrage. Bovendien vermijd je hiermee dat taken niet of slecht uitgevoerd worden door misverstanden over de taakverdeling.

Als leidinggevende is het dus jouw taak om rollen te verdelen en zo je team de nodige sturing te geven. Hiervoor heb je echter wel oog voor talent nodig, dat mensen kan beoordelen op hun vermogen om een bepaalde rol te spelen.

Misschien zit één van jouw teamleden niet op zijn plaats om een specifieke functie te vervullen, maar floreert hij wel wanneer hij op een andere positie wordt gezet. Durf als leidinggevende dus ook kritisch te kijken naar de rollen binnen jouw team.

DO: ZORG VOOR EEN VEILIGE, AANGENAME WERKOMGEVING

Een veilig, aangenaam werkklimaat stimuleert de leermotivatie van je medewerkers. En dat komt de productiviteit van je team alleen maar ten goede.

Bovendien voorkomt het dat teamleden uitvallen door overspannenheid of een burn-out. In teams waar medewerkers zich niet veilig voelen, heerst angst, wantrouwen en eigenbelang. En dat wil je uiteraard vermijden.

Door een veilige omgeving te creëren, stimuleer je overigens dat teamleden onderling op een duidelijke, open wijze met elkaar communiceren. Ze voelen zich niet bang om hun gedachten met elkaar te delen en kunnen zeggen wat ze willen zeggen.

Kortom, als jouw medewerkers zich veilig en op hun gemak voelen, krijg je er vertrouwen en een goede samenwerking voor terug.

DO: COMMUNICEREN, COMMUNICEREN, COMMUNICEREN

Een goede, open communicatie is essentieel om efficiënt te kunnen samenwerken. Verwacht je een open cultuur en communicatie van je team, dan zul je echter zelf het voorbeeld moeten geven.

Communiceer helder, betrek je medewerkers bij het nemen van besluiten, breng ze op de hoogte van veranderingen of laat hen mee brainstormen over nieuwe ideeën.

Als je zelf het goede voorbeeld geeft, stimuleer je jouw medewerkers om hetzelfde te doen en wordt open communicatie gaandeweg een onderdeel van jullie cultuur. En dit komt de resultaten alleen maar ten goede.

a

DO: GEEF PROACTIEF FEEDBACK

Op regelmatige basis feedback geven, zorgt ervoor dat je team op koers blijft. Helaas zijn veel leidinggevenden geneigd om te wachten met feedback geven tot er zich effectief een probleem voordoet.

En dat is jammer, want door tijdig en proactief feedback te geven, kan je tijdig bottlenecks signaleren, oplossingen bedenken en bijsturen. Bovendien geef je hiermee het goede voorbeeld.

Medewerkers zullen sneller geneigd zijn om met elkaar in gesprek te gaan en dat is verreweg de beste manier om ieder team optimaal te laten samenwerken.

DO: GEEF VRIJHEID BINNEN EEN KADER

Medewerkers willen vrijheidsgraden, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid. Ze verwachten vertrouwen van de leidinggevende en ondersteuning als het werk (te) moeilijk is. Maar nog belangrijker dan vrijheidsgraden is houvast, een duidelijke richting en een heldere koers. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze verwachtingen stellen in teams en medewerkers.

Samengevat: Geef vrijheid binnen een kader!

Geef dus een duidelijk doel aan elke team of leg dat samen vast. Geef aan welke timing dient te worden gerespecteerd en welke waarden en gedragsregels de basis vormen voor een succesvolle samenwerking. Stel je beschikbaar op, wees bereid te helpen wanneer nodig en maak tijd voor hulp & ondersteuning.

Ruimte geven is niet alleen aangenaam voor de teamleden, maar het komt de productiviteit ook ten goede. Wanneer een team gecoacht wordt door een micromanager, ligt de productiviteit een pak lager.

Enerzijds doordat je medewerkers op die manier niet stimuleert om zelfstandig te zijn. Het resultaat is dat ze geen beslissingen en verantwoordelijkheid meer durven nemen. Hierdoor zullen processen veel minder soepel verlopen.

Anderzijds heeft micromanagen ook een negatief effect op het werkplezier van je team. Je medewerkers hebben namelijk het gevoel dat je ze constant in de gaten houdt en dat brengt de nodige spanning met zich mee. Dit kan dan weer als gevolg hebben dat je team niet meer in zichzelf gelooft en dat hierdoor het verrichte werk niet de kwaliteit heeft die het normaal zou hebben.

Kortom, door te micromanagen tast je de motivatie en het vertrouwen van je medewerkers aan. Geef je teamleden dus de kans om op hun manier het werk te doen en leer loslaten. Alleen zo ontwikkel je een team dat ownership durft te nemen.

BESLUIT

Een goed team samenstellen is geen sinecure en hangt af van verschillende factoren. Toch is dit iets waar je zeker de nodige aandacht aan moet besteden.

Een goed team zorgt er namelijk voor dat jouw organisatie als een geoliede machine draait. Met deze do’s weet jij in ieder geval al waar je best op let en heb je de juiste bouwstenen in handen om een succesvol team samen te stellen.

Wil je jouw vaardigheden als manager & coach nog verder aanscherpen? Dan is deze opleiding rond Coaching Essentials misschien wel iets voor jou. Dit interactieve en praktijkgerichte leertraject stoomt je in twee maanden tijd klaar om sterke coachinggesprekken te voeren met je team, om hen zo te begeleiden in hun groei. Inschrijven doe je via deze link.

+32 (0)3 281 44 88