Wat is (paars) people management en hoe werkt het?

17 / 03 / 2023
Niet de computers of machines, wél je medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen jouw organisatie. Het werd door wetenschappelijk onderzoek bevestigd: hun prestaties hebben een grote invloed op het bedrijfsresultaat. Het is echter niet voldoende om enkel bekwame medewerkers aan te werven. Als leidinggevende is het minstens even belangrijk om het talent van je huidige team maximaal te benutten en verder te helpen ontwikkelen. Enter: people management. Belangrijk, maar niet evident. Het doel van people management is simpel: een sterk, efficiënt team bouwen. En dat doe je door je medewerkers op een goede manier aan te sturen, te motiveren en te inspireren. Door aandacht te hebben voor zowel het individu als voor het team. Maar wat houdt people management nu concreet in? En hoe integreer je people management binnen jouw organisatie? Je leest het in dit artikel.

WAT IS PEOPLE MANAGEMENT?

People management wordt gedefinieerd als een geïntegreerd geheel van praktijken die te maken hebben met instroom, doorstroom en uitstroom van menselijk potentieel.

Met goed people management wordt er een omgeving gecreëerd waarin ieder teamlid zich gewaardeerd voelt, zich verder kan ontwikkelen en op de juiste manier begeleid wordt. Dit zorgt niet alleen voor een betere werksfeer, maar ook voor een hogere productiviteit.

a

De ontwikkeling van het individu, van het team en dus ook van de organisatie staat bij people management centraal.

PAARS MANAGEMENT

Om een organisatie draaiende te houden is talent nodig, op alle niveaus, van hoog tot laag. People managers spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Zij staan echter voor een uitdaging: het beste halen uit een schaars aanbod van nieuwe krachten. Paars management helpt hen hierbij: leidinggeven met hart én cijfers.

a

Concreet is paars management een mix van blauw en rood management: blauw management vertrekt vanuit de bedrijfsmissie, rood management plaatst mensen en hun talenten centraal. Enkel door een wederzijdse kruisbestuiving kunnen medewerkers én organisaties zich van een toekomst verzekeren. Beiden versterken mekaar.

Deze unieke, paarse visie is het stokpaardje van Quintessence. Onze paarse managementvisie vindt bovendien stilaan ingang in heel wat board rooms in de privé, overheid en zorg. Waarom? Onze aanpak is opvallend anders: vernieuwend, een pak menselijker, maar ook resultaatgericht, en net omwille van die combinatie ook efficiënter.

HOE INTEGREER JE PEOPLE MANAGEMENT IN JOUW ORGANISATIE?

Een ervaren people manager zorgt ervoor dat medewerkers tevreden zijn, dat ze hun werk met plezier uitvoeren en dat ze in teamverband kunnen werken indien nodig. Maar hoe word je een goede people manager? Hoe integreer je people management in jouw bedrijf? Dat lees je hieronder.

ZORG VOOR OPEN COMMUNICATIE

Communicatie is de sleutel tot succes. Zeker op de werkvloer. Slechte communicatie kan namelijk grote gevlogen hebben op de werksfeer en de bedrijfsresultaten.

Open communicatie daarentegen, draagt bij aan een positief werkklimaat, een goede werksfeer en zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden.

Vergis je echter niet: open communiceren betekent niet dat je jouw privégeheimen op tafel moet leggen. Het betekent wel dat je transparant bent en dat je jouw gevoelens kunt uitspreken.

a

Als people manager is het jouw taak om open communicatie binnen jouw team te bevorderen. En dat doe je door zelf het goede voorbeeld te geven. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord.

Worden teamleden afgerekend op een afwijkende mening, worden ze negatief bekritiseerd of is er een sfeer van onveiligheid, dan is de kans klein dat ze open zullen communiceren.

DURF DELEGEREN EN LOSLATEN

Door niet alleen taken maar ook verantwoordelijkheden te delegeren, vergroot je de betrokkenheid van je medewerkers. Oplossingen bedenken en problemen oplossen is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het geeft je als leidinggevende innerlijke rust, waardoor je jezelf meer kan focussen op de ontwikkeling van jouw team. Hiermee vergroot je in de eerste plaats jouw impact.

Daarnaast is verantwoordelijkheid geven een teken van vertrouwen. Medewerkers voelen zich waardevoller in het team, waardoor ze vaak gemotiveerder en loyaler zijn.

Tot slot zijn autonomie en verantwoordelijkheid belangrijke factoren voor werkgeluk. Medewerkers die de ruimte krijgen om hun werk zelf in te richten, zien groeikansen. Anno 2022 is dat een belangrijke doorslaggevende factor.

INVESTEER IN DE ONTWIKKELING VAN JE MEDEWERKERS

Werknemers die de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden en talenten verder te ontplooien, zien kansen. Een cultuur van voortdurend leren stimuleert en geeft energie.

Investeren in je werknemers, is dus investeren in je bedrijf. Het resulteert op lange termijn namelijk in betere prestaties en resultaten. Door je medewerkers ontwikkelingskansen te bieden, geef je hen bovendien het gevoel dat het bedrijf in hen gelooft. Dat is een motiverend gevoel dat je medewerker zeker apprecieert.

LEER HOE JE JOUW MEDEWERKERS BETER KAN COACHEN

Als leidinggevende speel je een grote rol in de ontwikkeling van je mensen. Dit doe je via coaching: je teams goed aansturen en begeleiden. Een goede begeleiding van werknemers staat namelijk garant voor betere teamresultaten.

Waar een leidinggevende vroeger voornamelijk inhoudelijk expert was, vervult die nu dus ook de rol van coach. Coaching is echter een vak apart. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld het te snel geven van oplossingen en zeggen wat de ander moet doen.

a

Hierdoor geef je de paplepel al in de mond, en geef je je medewerker niet de kans om zelf met antwoorden te komen. Laat je dus zeker informeren over de do’s & don’ts van coaching.

Tip: onze Coaching Essentials stoomt je in een periode van twee maanden (4 groepssessies met individuele opdrachten tussendoor) tijd klaar om sterke coachingsgesprekken te voeren, en werknemers te begeleiden in hun groei. Interesse? Schrijf je dan snel in via deze link!

HOUD REGELMATIG FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

Open communicatie is één, maar van tijd tot tijd is het ook belangrijk om regelmatig overleg te hebben. Zo krijgen je medewerkers snel feedback en weten ze of ze goed bezig zijn, of net niet. Dat geldt andersom trouwens ook.

Een functioneringsgesprek heeft als doel om het functioneren van medewerkers te verbeteren, maar ook de onderlinge samenwerking staat hierbij centraal.

Het is een gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarbij je bespreekt wat de werkpunten zijn voor de toekomst en hoe jullie hier samen mee aan de slag kunnen.

CREËER EEN GROWTH MINDSET (BIJ JEZELF ÉN BIJ JE MEDEWERKERS)

Het hebben van een growth mindset betekent dat je fundamenteel gelooft dat iedereen het vermogen heeft om zich aan te passen, te leren en te groeien tot een betere versie van zichzelf.

Leidinggevenden met een growth mindset geloven dat hun capaciteiten kunnen groeien. Falen hoort voor hen bij het leerproces. Het is belangrijk om als leidinggevende in de eerste plaats zélf een growth mindset te ontwikkelen.

Hoe je denkt, is namelijk hoe je handelt. Als je als leidinggevende er vanuit gaat dat de prestaties van je medewerkers hetzelfde blijven, dan blijven die ook zo. De mindset van jou als leidinggevende bepaalt dus mede de mindset van je medewerkers en dus ook hun visie op leren en falen.

ZOEK EEN ERVAREN SPECIALIST DIE JE KAN BEGELEIDEN

Een people manager worden doe je niet op 1,2,3. Alles staat of valt met professionele competenties en processen. Ga daarom op zoek naar een ervaren coach of mentor die je hierbij kan helpen.

Bij Quintessence helpen we managers om de essentie van people management blijvend te verankeren in de organisatie. Samen ontwikkelen en implementeren we een duurzaam people management beleid, geënt op uw waarden en doelstellingen.

BESLUIT

People management is één van de belangrijkste bouwstenen voor een sterk en efficiënt team. Het draagt bij tot tevreden werknemers die op hun beurt dan weer voor goede resultaten zorgen.

Bovendien biedt Quintessence een geheel unieke aanpak met het paarse people management. Met de focus op zowel het menselijke aspect als de bedrijfsmissie brengen we een mooie mix waarin werknemers en managers zich volledig kunnen ontplooien.

Benieuwd naar onze aanpak en hoe paars people management jouw bedrijf kan verder helpen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Dan bekijken we samen wat Quintessence voor jou kan doen!

+32 (0)3 281 44 88