De weg naar executive level. En strategisch denken… hoe ontwikkel je dat?

09 / 10 / 2023
Om competitief te blijven en innovatieve organisatiepraktijken neer te zetten, is het cultiveren van strategisch denken in je leiderschapsteam een absolute must. Dat weten we.
Maar tegelijk is visie als competentie ontwikkelen niet eenvoudig en wordt de markt aan toptalent steeds schaarser.

En voor wie een executive rol ambieert: hoe vlieg je dat aan?
artikel charlotte

Een grote representatie aan CEO’s die deelnamen aan The Conference Board denktank van 2007 gaven destijds reeds aan dat het strategisch positioneren van hun organisatie een van de belangrijkste bezorgdheden zou zijn en blijven. Emerging markets, zoals Latijns-Amerika of Japan, kampten eveneens met een hoge nood aan talentrijke leiders die de organisatie op hetzelfde elan in de innovatie kunnen versterken (Silzer & Dowell, 2010). Strategisch denken blijft voor executive professionals met andere woorden een belangrijke competentie.

Dus ontwikkelen we ons leiderschapsteam meer dan ooit met een focus op Strategisch denken? En gaan we in elke leiderschapstraining vandaag voor Strategic Development?

Strategic Development is helaas niet zo eenvoudig. Want voor wie al zelf aan een assessment op senior of executive level deelnam, dan wel organiseerde en nadien de terugkoppeling van diens assessor goed beluisterde, weet: visie, da’s potverdorie moeilijk te ontwikkelen hoor!

Onderzoek (Dragoni et al, 2011; Zaccaro, 2001) bevestigde dit herhaaldelijk en consistent. De grootste voorspeller voor Strategisch denken? Dat is cognitive ability, ook wel je conceptueel denkvermogen. Dit in rekening nemend, doet ons dus besluiten dat een executive positie enkel voor de happy few is weggelegd? Voor de slimmerds? Enkel de brain wizards kunnen succesvolle executives worden?

Halt. En stapje terug! Waar strategisch denken inderdaad voor een groot deel persoonsgebonden wordt gefaciliteerd, willen we niettemin wegblijven van de slingerbeweging die HR en psychologie altijd heeft gekenmerkt en niet opnieuw naar een Great Man benadering op leiderschap overstappen. Want ook al is cognitie een belangrijke voorspeller, daarmee is de kous niet af.

Moeilijk, maar niet onmogelijk… Hoe toch strategisch denken als organisatie doen ontwikkelen?

  • Ervaring opdoen in meerdere, diverse rollen en verantwoordelijkheden komt, na intellect, als tweede voorspellende factor voor strategisch denken naar voren (Dragoni et al, 2011). Met een goede balans van herhaling én nieuwe vraagstukken om te tackelen, bouw je een stapsgewijze carrière uit die ook verticaal een succesvol verhaal kan betekenen.
  • Job rotatieprogramma’s intern zijn hierin een absolute troef. Door vanuit verschillende invalshoeken naar management topics te kijken, boor je het gediversifieerd denken aan, een winner in je weg naar de top (literally)
  • Heel wat organisatie-initiatieven zoals Lunch & learn sessies, maar ook deelnemen aan Local Boards (Goldman et al., 2015) zijn zonder twijfel waardevol

En voor de ambitieuze lezer: extra tips om de mentale shift te maken naar een executive rol.

  • Neem deel aan projecten die je toestaan om van specialist naar generalist te ontwikkelen, die je in aanraking brengen met andere departementen en je toestaan over het muurtje heen te kijken
  • Prioritiseer, op basis van wat belangrijk is voor de organisatie op lange termijn
  • Connecteer jouw perspectief op de leefwereld van anderen (Harvard Business Review, 2023)
  • Geef duidelijke doelstellingen voor succes in het team
  • Vergeet monkey management niet. Je eigen foto op ieder hokje van het organigram kunnen plaatsen is NOT COOL. Dus delegeer en empower
  • Wees authentiek, maar snap de kunst van beheerste emotie
  • Geconfronteerd met een ongelooflijke uitdaging? Breathe in, breathe out. Wat kan hierin een opportuniteit zijn?

Dear executive, the “top” is all yours! 😊

Geschreven door: Charlotte Van Beirendonck - Senior Consultant & People & Operations Management

+32 (0)3 281 44 88